آداب و رسوم قشقایی در محرم

محرم 1400

 گفت و گو با آقای اسکندری از پیرغلامان ایل قشقایی در برنامه مسیر عاشقی

محرم1400
۳۱ مرداد ۱۴۰۰