استقبال رئیس جمهور از پیشنهاد استاندار فارس

صبحگاهی

بررسی جدیدترین اخبار استان در برنامه صبح پارسی

برنامه زنده صبحگاهی سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 08:05
۱ شهریور ۱۴۰۰