خطبه متقین قسمت نهم

ویژه برنامه ها ی سیما

شرح خطبه متقین با بیان حجت السلام والمسلمین ملک مکان در برنامه نسیم سحر

ویژه برنامه های رمضان
۲۷ خرداد ۱۳۹۶