نشست هم اندیشی اصحاب رسانه شیراز

در استان

نشست هم اندیشی اصحاب رسانه شیراز  با حضور رییس بسیج رسانه کشور برگزار شد

رویداد های استان فارس
۹ شهریور ۱۴۰۰