گوشه ای از هنرنمایی استاد فقیه

شباهنگ

گوشه ای از هنرمندی های استاد مهدی فقیه بازیگر مشهور شیرازی در  برنامه شباهنگ

برنامه زنده شبانه شبکه فارس
۹ شهریور ۱۴۰۰