خاطره استاد فقیه از شیوع حصبه در شیراز

شباهنگ

گفت و گو با  استاد مهدی فقیه بازیگر مشهور شیرازی در  برنامه شباهنگ

 

برنامه زنده شبانه شبکه فارس
۹ شهریور ۱۴۰۰