ترتیل جز بیست و دوم قرآن مجید

ترتیل قرآن

ترتیل جز بیست و دوم قرآن مجید در حرم مطهر احمد بن موسی(ع)

ترتیل قرآن
۲۷ خرداد ۱۳۹۶