قهرمانان پر افتخار فارسی

شباهنگ

نماهنگی زیبا برای تقدیر از افتخار آفرینی ساره جوانمردی تیرانداز شیرازی و رکوردشکن  پارالمپین و مهدی اولاد قهرمان رشته پرتاب وزنه در رقابت های پارالمپیک

برنامه زنده شبانه شبکه فارس
۹ شهریور ۱۴۰۰