کنگره جهانی پیامبر اسلام

شباهنگ

گفت و گو با آقای دکتر تقوایی دبیرکل کنگره جهانی پیامبر اسلام در برنامه شباهنگ

برنامه زنده شبانه شبکه فارس
۱۴ شهریور ۱۴۰۰