آزمایش لیوان نامرئی و نقاشی نامرئی

علمی شو

در این بخش از علمی شو یاد می گیرید که چه طوری یک لیوان را نامرئی کنید

حتما این آزمایش جذاب را خودتون انجام بدهید و لذت ببرید

 

علمی شو جایی هست که از علم لذت می بریم با هم کلی آزمایش های جذاب و هیجان انگیز انجام می دهیم آزمایش می کنیم، فکر می کنیم و لذت می بریم
۱۴ شهریور ۱۴۰۰