نبرد ادسا

فضای مجازی

همراه با تحلیل و بررسی با حضور عوامل فیلم
 پنجشنبه 18 شهریور ساعت 21:15
از شبکه فارس

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۱۵ شهریور ۱۴۰۰