مهمونی-روز بیست و دوم ماه رمضان

ویژه برنامه افطار

در این قسمت از برنامه مهمونی از شبکه فارس یک زندانی جرائم غیر عمد توسط کمک های مردمی آزاد شد

مهمونی ویژه برنامه افطار شبکه فارس هر روز ساعت ١٨:٣٠ شما هم در این مهمونی دعوتید اتفاق های خوبی در این مهمونی خواهد افتاد. با ما همراه باشید.
۲۸ خرداد ۱۳۹۶