مهمونی-روز بیست و سوم ماه رمضان

ویژه برنامه افطار

در این قسمت از برنامه مهمانی خانم حمیده کریمیان حافظ قرآن ،مهمان برنامه هستند و همچنین  یک بار دیگر شاهد مهربانی ها و دستان پر خیرِ بینندگان بود و یک زندانی جرایم غیر عمد به مبلغ 18 میلیون تومان از بند زندان آزاد شد.
 

مهمونی ویژه برنامه افطار شبکه فارس هر روز ساعت ١٨:٣٠ شما هم در این مهمونی دعوتید اتفاق های خوبی در این مهمونی خواهد افتاد. با ما همراه باشید.
۲۹ خرداد ۱۳۹۶