خطبه متقین قسمت دوازدهم

ویژه برنامه ها ی سیما

شرح خطبه متقین با بیان آقای دکتر نعمت الهی در برنامه نسیم سحر

ویژه برنامه های رمضان
۲۹ خرداد ۱۳۹۶