شرح سوره لقمان

ویژه برنامه ها ی سیما

سخنرانی آیت الله علی اصغر دستغیب پیرامون تفسیر سوره لقمان 

ویژه برنامه های رمضان
۳۰ خرداد ۱۳۹۶