آینه دار

فضای مجازی

 حکایتی برجدال مشروطه‌ خواهان و مستبدین در شیراز قدیم
ضیافت نور و رنگ و صدا و میدانی برای سیاحت تصاویر بسیار زیبا، بازی‌های هنرمندانه، کمپوزیسیون‌های نقاشانه، واژگان خوش‌تراش و موسیقی گوش‌نواز همه را در آینه دار ببینید.
 فیلمی که زنی روبنده‌ پوش را به نشانۀ نماد ملت ایران در طی قرون و اعصار به گفتگو با میرزا حسن کازرونی عکاس‌باشی شیرازی عهد قجر می‌نشاند، 
 کاری از شبکه فارس 
 پنجشنبه ۲۵ شهریور
 ساعت ۲۱:۱۵ 
همراه با تحلیل و بررسی با حضور عوامل فیلم

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۲۵ شهریور ۱۴۰۰