شیرمردی از دیار فارس

رادار

گزارشی از محمد محمودی جانباز نی ریزی در سالهای دفاع مقدس در برنامه رادار

ویژه برنامه هفته دفاع مقدس
۲۷ شهریور ۱۴۰۰