شهید اسماعیل روشن ضمیر

رادار

گزارشی از خانواده بسیجی شهید اسماعیل روشن ضمیر در برنامه رادار

ویژه برنامه هفته دفاع مقدس
۲۷ شهریور ۱۴۰۰