خطبه متقین قسمت سیزدهم

ویژه برنامه ها ی سیما

شرح خطبه متقین با بیان آقای دکتر نعمت الهی در برنامه نسیم سحر

ویژه برنامه های رمضان
۳۰ خرداد ۱۳۹۶