اسطوره ای در اسارت

رادار

گفت و گو با امیر سرتیپ علی رجبعلی زاده از فرماندهان هشت سال  دفاع مقدس در برنامه رادار

ویژه برنامه هفته دفاع مقدس
۲۹ شهریور ۱۴۰۰