هم داغ لحظه های پر از دردم

رادار

شعرخوانی خانم مرادی بانوی شاعر فارسی در وصف دفاع مقدس 
رادار

ویژه برنامه هفته دفاع مقدس
۳۰ شهریور ۱۴۰۰