شعر عشق

رادار

شعر خوانی محمدرضا دهقان شاعر جانباز در برنامه رادار

ویژه برنامه هفته دفاع مقدس
۳۰ شهریور ۱۴۰۰