ناگفته هایی پشتیبانی از رزمندگان دفاع مقدس

رادار

گفت و گو با امیر گودرزی از فرماندهان سرافراز  دفاع مقدس در برنامه رادار

ویژه برنامه هفته دفاع مقدس
۳۱ شهریور ۱۴۰۰