آزمایش رنگین کمان مایع

علمی شو

چگالی، مبحث بسیار مهمی در علم فیزیک می باشد. که دانش آموزان از پایه های اول تحصیل خود با این مفهوم به صورت تدریجی آشنا می شوند تا سرانجام با آموختن فرمول چگالی می توانند مسائل مربوط به آن را حل کنند.
لازمه ی حل هر مساله ای درک کامل مفهوم آن هست، که ما میتوانیم با مشاهده و انجام ازمایش های مختلف به دانش آموز کمک کنیم تا درک بهتری از مباحث علمی داشته باشند.
 

علمی شو جایی هست که از علم لذت می بریم با هم کلی آزمایش های جذاب و هیجان انگیز انجام می دهیم آزمایش می کنیم، فکر می کنیم و لذت می بریم
۳۱ شهریور ۱۴۰۰