نقش تهویه هوا در پیشگیری از کرونا

سلامت باشید

دکتر حسینی دکترای بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شیراز در برنامه سلامت باشید

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۳ مهر ۱۴۰۰