ایثار

رادار

گزارشی از جانباز سرافراز عبدالحمید غضنفری در برنامه رادار

ویژه برنامه هفته دفاع مقدس
۴ مهر ۱۴۰۰