لحظه ای با شهدا

رادار

گزارشی از خانواده شهید علیرضا هاشم نژاد در برنامه رادار

ویژه برنامه هفته دفاع مقدس
۴ مهر ۱۴۰۰