شهیدی از جنس نور

رادار

گفت و گویی صمیمانه با سرهنگ بازنشسته طباطبایی از رزمندگان دفاع مقدس در برنامه رادار

ویژه برنامه هفته دفاع مقدس
۴ مهر ۱۴۰۰