جاماندگان اربعین حسینی

مذهبی

ویژه برنامه اربعینیان سومین حرم به مناسبت اربعین حسینی از شبکه فارس

 

شیراز سومین حرم اهل بیت
۵ مهر ۱۴۰۰