عشق و ایثار

رادار

روایتی از ایثارگری نبی الله فریدونی جانباز سرافراز سالهای دفاع مقدس در برنامه رادار

ویژه برنامه هفته دفاع مقدس
۵ مهر ۱۴۰۰