حاج قاسم از نگاه سردار اسدی

رادار

سردار اسدی فرمانده لشکر 33 هوابرد المهدی (عج) در دوران دفاع مقدس مهمان برنامه رادار

ویژه برنامه هفته دفاع مقدس
۴ مهر ۱۴۰۰