به یاد شهدا

رادار

گزارشی از قدرشناسی مردم از ایثارگری ها ، ایثارگران و رزمندگان دفاع مقدس در برنامه رادار

ویژه برنامه هفته دفاع مقدس
۷ مهر ۱۴۰۰