همدلی رمز موفقیت در جنگ تحمیلی

رادار

گفت و گو با سردار رودکی از فرماندهان دفاع مقدس  در برنامه رادار 

ویژه برنامه هفته دفاع مقدس
۷ مهر ۱۴۰۰