خدمات موکب احمدبن موسی (ع)

چلچراغ

آقای دهقانی مسئول کمیته فرهنگی موکب احمدبن موسی (ع) در برنامه چلچراغ

این برنامه ویژه ایام اربعین طراحی شده است که هر شب ساعت 22 از محل مسجد زیبای وکیل به صورت زنده پخش می شود
۷ مهر ۱۴۰۰