شعر خوانی در وصف ام البنین (س)

چلچراغ

آقای نوبندگانی شاعر آیینی استان فارس در برنامه چلچراغ

این برنامه ویژه ایام اربعین طراحی شده است که هر شب ساعت 22 از محل مسجد زیبای وکیل به صورت زنده پخش می شود
۷ مهر ۱۴۰۰