از مشکلات عشایر تا برداشت پسته بختگان

در استان

یادواره شهید اوز 

با برنامه در استان همراه باشید

رویداد های استان فارس
۱۱ مهر ۱۴۰۰