آواز خوانی

چلچراغ

آواز خوانی آقای زارع هنرمند شیرازی در برنامه چلچراغ

این برنامه ویژه ایام اربعین طراحی شده است که هر شب ساعت 22 از محل مسجد زیبای وکیل به صورت زنده پخش می شود
۱۱ مهر ۱۴۰۰