از اهدای خون پاسارگاد تا اورژانس مرودشت

در استان

با برنامه  در استان همراه باشید

رویداد های استان فارس
۱۲ مهر ۱۴۰۰