ویژگی های انسان

چلچراغ

گفت و گو با آقای دکتر مومن زاده کارشناس مذهبی در برنامه چلچراغ

 

این برنامه ویژه ایام اربعین طراحی شده است که هر شب ساعت 22 از محل مسجد زیبای وکیل به صورت زنده پخش می شود
۱۲ مهر ۱۴۰۰