مداحی در وصف امام حسن (ع)

چلچراغ

مداحی هادی خلقی در برنامه چلچراغ 

این برنامه ویژه ایام اربعین طراحی شده است که هر شب ساعت 22 از محل مسجد زیبای وکیل به صورت زنده پخش می شود
۱۴ مهر ۱۴۰۰