یادواره شهدا از سروستان تا کوار

در استان

با برنامه در استان همراه باشید

رویداد های استان فارس
۱۴ مهر ۱۴۰۰