گریه مریم امیرجلالی برای فتحعلی اویسی

خوشا شیراز

مریم امیر جلالی بازیگر معروف کشور مهمان این هفته برنامه خوشا شیراز 

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱۷ مهر ۱۴۰۰