ترانه شیرازی

خوشا شیراز

ترانه ای شاد با صدای استاد حسن صفری در برنامه خوشا شیراز 

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱۷ مهر ۱۴۰۰