مهمونی-روز بیست و هشتم ماه رمضان

ویژه برنامه افطار

در مهمانی که گذشت مشکل سه خانواده جمعا به مبلغ 65 میلیون تومان با کمک دستان پر مهر شما مردم حل شد

مهمونی ویژه برنامه افطار شبکه فارس هر روز ساعت ١٨:٣٠ شما هم در این مهمونی دعوتید اتفاق های خوبی در این مهمونی خواهد افتاد. با ما همراه باشید.