جایگاه بزرگان فارس از زبان معاون رییس جمهور

سفر رییس جمهور

آقای دکتر حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در برنامه دلگشا در آستانه سفر رییس جمهور به فارس

سفر رییس جمهور به استان فارس
۲۱ مهر ۱۴۰۰