ماجراهای اصغر آقو و آقای مجری

دلگشا

آیتم طنز اصغرآقو در برنامه دلگشا

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۲۵ مهر ۱۴۰۰