طوطی نلی

خوشا شیراز

 ترانه زیبای سیستانی با صدای وحید سوری زهی در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۵ آبان ۱۴۰۰