با همه هستی

خوشا شیراز

ترانه ای زیبا با صدای هادی حبشی در برنامه خوشا شیراز 

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۵ آبان ۱۴۰۰