محمدرضا گرایی خادم امام رضا شد

ویژه

هدیه چهارشنبه های امام رضایی در برنامه  تشرف شبکه یک سیما : 
 پهلوان محمدرضا گرایی قهرمان المپیک و جهان که مدال طلایش را به یک شهید گمنام که با او قول و قرار گذاشته بود، هدیه کرد، به دست یک مادر شهید مفتخر به پوشیدن لباس خادمی امام رئوف شد.

پیشنهاد ما به شما
۶ آبان ۱۴۰۰