بچه ها و فضای مجازی

گمپ گلا

یک ترانه شاد کودکانه با موضوع بچه ها و فضای مجازی در برنامه گمپ گلا

برنامه کودک سیمای مرکز فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 16
۹ آبان ۱۴۰۰